SolaX X3 G4-V2 Hybrid 3 Phase Inverter HV 8.0kW

In stock
SKU: X3-HYBRID-G4-8.0-V2
Regular price Login to see price

SolaX X3 G4-V2 Hybrid 3 Phase Inverter HV 8.0kW